Lån med låg ränta

Vill du låna större belopp finns två alternativ, nämligen att ta ut extra på ett eventuellt bolån eller att ansöka om ett privatlån. Ett privatlån är dock för många det enda alternativet. Med privatlån kan du låna upp till 500 000 kr och du behöver inte ställa någon säkerhet för ditt lån. Du har inte ens någon skyldighet, förutom på en allmän nivå, att berätta för långivaren vad du har tänkt att använda lånet till.

Privatlån kan löpa med låg ränta. Förutsättningen är att du har en god ekonomi. Det behöver faktiskt inte skilja många procentenheter mellan räntan på ett bolån – som är det lån för privatpersoner som har absolut lägst ränta – och ett privatlån. Jämför privatlån här på sajten för att hitta lån med låg ränta.

Mer om privatlån: Privatlån.com

Man och kvinna glada över låg ränta

Så här bestäms din ränta

Räntan för ett lån bestäms av en rad olika faktorer. Lånets art (lån utan säkerhet, lån med säkerhet, med mera) och storleken på lånebeloppet är två faktorer. Vem långivaren är och hur låntagarens ekonomi ser ut är två andra. Det allmänna ränteläget spelar givetvis också in. För ett privatlån ställer du ingen säkerhet, vilket gör att den faktorn inte räknas med. Övriga faktorer är dock även mycket aktuella.

Ränteläget i allmänhet, som följer av riksbankens reporänta, ger ramarna för vad den lägsta räntan på ett privatlån kan vara. Normalt är lägsta möjliga ränta ungefär tre procentenheter över reporäntan, vilket innebär att du skulle kunna få en ränta på 3,00% på ditt privatlån vid en reporänta på 0,00%.

För att du ska kunna låna pengar med låg ränta gäller att din privatekonomi är god. Vad som egentligen menas med det är att du ska ha en hög kreditvärdighet, eller kreditscore, i den kreditupplysning som långivaren inhämtar från ett kreditupplysningsföretag som UC AB.

Hur kommer då lånebeloppet in i bilden? Jo, det finns en ganska tydlig korrelation mellan lånesumman och den ränta du kan erbjudas. Det är mer fördelaktigt i längden för en långivare att låna ut ett större belopp varför räntan normalt blir lägre ju mer du lånar.

Slutligen ska sägas att olika långivare har olika prisbilder (ränta är ju priset för att låna pengar). Du kan alltså tjäna på att jämföra räntor hos olika banker, kreditinstitut och finansbolag. För att göra detta så smidigt som möjligt utan att behöva dra på dig en mängd kreditupplysningar kan du med fördel gå genvägen via en aktör som fungerar som låneförmedlare.

Kreditupplysning och kreditscore

Varje långivare som erbjuder privatlån måste ha mycket klara rutiner för kreditkontroll på plats. Det finns nämligen en omfattande skyddslagstiftning för att säkra att konsumenter inte beviljas lån som de faktiskt inte har någon möjlighet att betala tillbaka.

Ett led i kreditkontrollen är att inhämta en kreditupplysning. Det finns idag en handfull större kreditupplysningsföretag och en långivare kan välja vilken av dessa som helst. Majoriteten väljer fortfarande UC AB, som tidigare ägdes av storbankerna, men de andra aktörerna har blivit allt större.

I en kreditupplysning finns en mängd information om en privatpersons ekonomi. Det finns även en kreditscore eller en riskprognos. Båda uppgifter anger risken för utebliven betalning, men risken skrivs på olika sätt. Kreditscore anges normalt i ett tal mellan 1-100 där 100 är maxpoäng.

Ju högre poäng, desto bättre ekonomi anses den potentiella låntagaren ha. Riskprognos anges i stället i procent och här gäller att ju lägre procentsats, desto bättre. Procentsatsen anger helt enkelt risken att den sökande inte kan betala sina räkningar.

De flesta långivare har automatiska system på plats för att göra kreditkontrollen så smidig som möjligt. Normalt finns olika ”kategorier” och utifrån kreditupplysningens uppgifter kan den sökande snabbt sorteras in under den tillämpliga kategorin. Ju högre kreditscore, desto bättre ränta kan erbjudas.

Listpriser och faktiska priser

Om du tittar runt här på Räntefrialån.se eller hos olika långivare ser du att de räntor som skrivs ut anges i ett spann där den första ränteuppgiften visar den lägsta ränta som kan erbjudas för tillfället och den andra uppgiften anger den högsta räntan.

Ju högre disponibel inkomst du har och ju bättre din kredithistorik är, desto närmare kommer du att komma den lägsta siffran. Siffrorna i spannet är att betrakta som listpriser. Den ränta du erbjuds, den faktiska räntan på ditt lån, kommer att ligga inom detta intervall.