Vad är ränta

Ränta är priset som en långivare kräver av en låntagare. Detta pris är antingen fast på årsbasis eller rörligt och det anges som en procentsats på det lånade beloppet. Ju högre procentsatsen är, desto högre är alltså priset för att låna.

Ränta löper på alla typer av lån och du som privatperson betalar alltid för att låna, oavsett det gäller ett bolån, ett privatlån, ett billån eller ett snabblån. Normalt finns en klar korrelation mellan lånets storlek samt eventuell säkerhet och räntesatsen. Ju tryggare ett lån kan anses ur långivarens perspektiv, desto lägre kan räntan sättas.

Det är dock inte bara privatpersoner och företag som tar upp lån. Även långivarna själva behöver låna pengar för att helt enkelt ha medel för utlåning. De pengar du har på ditt lönekonto samt pengar på sparkonton utgör medel för långivarna att använda för utlåning och på dessa pengar ska du få ränta. Detta gäller i dagens lågräntemiljö dock enbart i teorin.

ränta bild

Varför finns ränta?

Att ett lån löper med ränta beror på i huvudsak två saker. Först och främst ligger i utlåning en implicit risk att långivaren inte får tillbaka sina pengar. En privatperson som tar ett privatlån av en bank kan till exempel drabbas av så stora ekonomiska problem att han eller hon inte kan betala amorteringar och räntor på lånet. För det andra önskar långivaren alltid få en ersättning för alternativintäkten för lånet. En långivare vill alltid ha avkastning på sina pengar och i det fall pengarna inte skulle användas till utlåning skulle de placeras i exempelvis räntebärande papper eller någon annan tillgång som ger avkastning. Det finns även andra faktorer att räkna med. Skatter, tidsrisken, likviditetsrisken, likviditetspreferenser och analyser av framtida inflation är andra faktorer som påverkar räntan.

Hur fungerar räntefria lån

Den här webbplatsen handlar ju om räntefria lån. Frågan är då hur det är möjligt att låna utan att betala ränta. Du hittar svar på våra övriga sidor, men här är en kortfattad förklaring.

De långivare som erbjuder räntefria lån gör det med syftet att attrahera nya låntagare. Att erbjuda räntefritt lånande är helt enkelt en marknadsföringsstrategi. Det första lånet är gratis (upp till ett visst belopp samt med en fast löptid), men eventuella efterföljande lån löper med ränta.

Räkna på ränta

Räntan anges som sagt som en procentsats på årsbasis. Om procentsatsen till exempel är 5% och lånebeloppet är 10 000 kr blir räntan 500 kr på ett år. Detta är den mycket förenklade bilden och det blir snabbt betydligt mer komplicerat än så.

Ovan anger den nominella räntesatsen och vilken räntekostnad den ger om hela räntebetalningen sker en gång per år. För de flesta lån sker emellertid periodvisa betalningar, till exempel varje månad eller varje kvartal, och dessutom löper ju inte alla lån över exakt 12 månader. Det gäller också att komma ihåg att räkna med eventuella avgifter såsom uppläggningsavgifter och aviavgifter i den totala kostnaden.

För att ge en mer exakt bild av räntan i kronor och ören per en given löptid brukar man använda sig av effektiv ränta. I den uppgiften inkluderas alla avgifter, amorteringar under löptiden samt när amorteringar sker. Det är viktigt att känna till att beräkningar med effektiv ränta inte är helt ändamålsenliga för lån, till exempel smslån, som har en återbetalningstid som understiger ett år.

Vi ska här inte i detalj gå in på hur du räknar på ränta på ett lån. Det är särskilt knepigt att räkna på effektiv ränta på egen hand varför vi rekommenderar att du använder dig av något av de verktyg för ränteuträkning som finns online.

Mer om ränta: Ränta.com

Rörlig och fast ränta

Som har angetts ovan kan ränta vara rörlig eller fast. Skillnaden är att den rörliga räntan kan justeras både uppåt och nedåt under löptiden medan den fasta räntan är densamma den första månaden som den sista.

För vissa typer av lån är rörlig ränta mer eller mindre standard och för andra lån är fast ränta mer vanlig. Exempel på rörliga lån är privatlån, billån och bolån. Exempel på lån som löper med fast ränta är bolån som bundits på ett år eller mer, snabblån samt smslån.

Om man har möjlighet att välja mellan fast och rörlig ränta är sistnämnda i utgångspunkt det bästa alternativet – åtminstone i ett historiskt perspektiv. Skillnaden sett över tid är dock ganska blygsam.

Ränteavdrag

Ränta som betalas på ett lån eller en kredit kallas för kostnadsränta på kapital. Enligt svensk rätt är sådana kostnader kvittningsbara mot såväl kapitalintäkter som inkomst. Med andra ord ger varje räntekrona minskad skatt. Förutsättningen är givetvis att du faktiskt har betalat skatt under samma beskattningsår som du har betalat kostnadsräntor. Ränteavdraget sker automatiskt vid deklarationen så det krävs ingen ytterligare åtgärd från din sida för att du ska få dra fördel av den så kallade reduktionen.