Avgifter

Ett räntefritt lån löper utan ränta och du behöver inte heller betala några avgifter. Detta är dock korrekt endast om din återbetalning av det lånade beloppet kommer långivaren tillhanda före utgången av låneperioden. Om återbetalningstiden är 30 dagar och betalning inte har inkommit inom den perioden kan flera extra kostnader tillkomma omedelbart och ju större förseningen blir, desto större blir avgifter och andra kostnader.

räknar på avgifter

Vanliga avgifter vid försenad betalning

Vilka avgifter som kan tillkomma vid försenad betalning kan skilja sig mellan olika långivare. Viktigt att känna till är att i princip alla avgifter måste beskrivas i villkoren för lånet. Nedan kan du läsa mer om de extrakostnader som kan komma ifråga vid försenad eller helt utebliven betalning.

Uppläggningsavgift

När vi här på sajten Räntefria lån anger att ett lån är räntefritt innebär det att du varken betalar någon ränta eller några slags avgifter för ditt lån om du blir godkänd som låntagare. De aktörer som vi länkar till erbjuder alltså kostnadsfria lån (förutsatt att du betalar tillbaka i tid). Vänder du dig till en långivare som inte finns med i vår förteckning och som erbjuder dig att låna räntefritt är du emellertid inte garanterad att få låna helt gratis. Det kan tillkomma en uppläggningsavgift och eventuellt också aviavgifter. Lånet är fortfarandet ”räntefritt”, men det är inte ”gratis”. Var mycket noga med att läsa villkoren för erbjudandet innan du skickar in en låneansökan. Kika särskilt på den effektiva räntan. Skulle den överstiga 0% finns någon slags avgift inbakad i totalbeloppet du ska betala tillbaka.

Förseningsavgift

Förseningsavgift är en avgift som långivaren måste ha infört en skrivning om i låneavtalet. Vad avgiften handlar om är egentligen en slags ersättning för den alternativränta som långivaren går miste om på grund av att betalning har uteblivit. Förseningsavgiften ligger normalt omkring 100 kr hos de långivare som tar ut den. Det finns ingen lagstiftning kring förseningsavgifter och en långivare kan debitera den från den första dagen efter förfallodatumet.

Påminnelseavgift

Påminnelseavgiften är mer en administrativ avgift och själva kostnaden uppkommer i det skede då långivaren skickar ut en påminnelse brevledes eller digitalt. Snittet för påminnelseavgiften kan sägas ligga på omkring 50 kr. Att notera är att avgiften kan debiteras flera gånger. Det är ganska vanligt att två påminnelser skickas ut.

Årlig dröjsmålsränta

I samband med att förfallodatum har passerat har långivaren möjlighet att börja debitera dröjsmålsränta. Om denna typ av ränta finns en reglering i räntelagen, men lagstiftningen är dispositiv och kan därmed sättas åt sidan i låneavtalet. För exakta uppgifter kring dröjsmålsräntans storlek och när den börjar räknas gäller det alltså att titta i villkoren för lånet. Enligt lagen ska dröjsmålsräntan vara på åtta procent över Riksbankens referensränta, men den kan vara både högre och lägre än så. För snabblån och smslån utan ränta är det inte ovanligt med dröjsmålsränta på upp emot 30% på årsbasis.

Inkassoavgift

Om du inte betalar efter påminnelse kan långivaren vända sig till ett inkassobolag. Det som sker är kort och gott att långivaren säljer din fordran på dig mot en avgift och det blir i fortsättningen inkassobolaget du ska betala till. I samband med att ärendet går vidare till inkasso uppkommer ytterligare en kostnad, nämligen en inkassoavgift. Det finns ett ganska stort spann vad gäller lägsta respektive högsta inkassoavgift, men som ett snitt kan vi säga att extrakostnaden blir omkring 200 kr.

Avgift hos Kronofogden

Om långivaren skulle gå till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande kommer långivaren att debiteras en avgift på 300 kr. Denna avgift kommer du som låntagare att få betala och den läggs på den befintliga skulden.

Se till att du kan betala tillbaka

Med ovan redogörelse i åtanke förstår du att det är mycket viktigt att du ser till att betala tillbaka lånet i tid. Det är inte absolut säkert att du får betala ett helt batteri av extra avgifter om du är en eller ett par dagar sen med återbetalningen, men en större försening kan ge upphov till betydande extra utgifter. Ett räntefritt lån kan helt enkelt snabbt bli en dyrbar historia. Innan du ansöker om ett smslån eller ett snabblån utan ränta måste du vara säker på att du har möjlighet att lösa hela återbetalningen i rätt tid.

Sammanfattning

  • Räntefria smslån och snabblån löper i regel helt utan avgifter
  • Försenad eller utebliven betalning kan ge upphov till flera extra kostnader
  • Inkassoavgifter och handläggningsavgifter hos Kronofogden adderas till skulden