Villkor

När du ansöker om ett smslån eller snabblån och får det beviljat har du en rättighet, nämligen att få pengarna utbetalda, och en skyldighet, nämligen att betala tillbaka lånet senast på förfallodatum. Det finns emellertid lite mer än så att säga om krav och villkor för smslån både när det gäller själva ansökningsprocessen, själva låneperioden och låneavtalets avslutande. I den här artikeln kan du läsa mer om villkor och regler för smslån och snabblån.

undersöker villkor

Grundläggande krav för smslån

Oavsett till vilken långivare du vänder dig finns det ett antal grundläggande krav som du måste uppfylla för att ha möjlighet att skicka in en ansökan. Kraven är i grunden normalt alltid desamma, men omfattningen kan skilja sig mellan olika långivare.

Kraven och villkoren kan delas in i tre kategorier, nämligen:
Ålder, hemvist och medborgarskap
Ekonomi
Teknik och tillgänglighet

När det gäller den första kategorin brukar kraven vara att sökanden ska vara minst 18 år fyllda och vara svensk medborgare sedan minst tre år tillbaka. Dessa grundkrav följs alltid strikt och det går till exempel inte att ansöka om smslån med en borgenär i det fall man inte är myndig.

Grundkraven vad gäller ekonomi är normalt att sökanden ska ha en inkomst från tjänst, egen rörelse, pension eller andra ersättningar. ”Deklarerad inkomst” är det begrepp som brukar anges och vad den minst ska vara kan skilja sig mycket mellan olika aktörer. Ekonomin kontrolleras i en kreditkontroll utifrån uppgifter i en kreditupplysning. Betalningsanmärkning kan vara ett hinder, men behöver inte vara det. Skuldkonto hos Kronofogden är emellertid skäl för automatiskt avslag.

Teknik och tillgänglighet handlar dels om hur ansökan kan ske och hur själva låneavtalet signeras. De flesta långivare inom smslån och snabblån kräver att den sökande har ett svenskt mobilnummer. Många kräver också BANKID eller annan e-legitimation för både legitimering och signering online.

Kreditkontroll

Kreditkontrollen är långivarens verktyg för att bedöma din tidigare, nuvarande och framtida ekonomi. Genom att analysera uppgifter kring inkomst, antal skulder, total skuldbörda, med mera får långivaren en indikation på din betalningsförmåga. Normalt sker analysen helt automatiskt genom att din sammantagna kreditrating/kreditvärdighet jämförs med de krav som långivaren har ställt upp i förväg.

Betalningskrav

Så fort en amortering eller en räntebetalning har förfallit till betalning har långivaren rätt att utkräva betalning. Det är till exempel möjligt att gå direkt till inkasso och Kronofogden. Emellertid finns inget självändamål med att ta till den stora släggan direkt och i stället används normalt följande steg:
1. Påminnelse (minst ett)
2. Inkassokrav
3. Begäran om betalningsföreläggande hos Kronofogden

Det är viktigt att känna till hur respektive långivare agerar när betalning inte har kommit in i tid eller när betalning inte väntas ske över huvud taget, detta dels självklart för att undvika framtida ekonomiska svårigheter på grund av betalningsanmärkningar, dels för att slippa onödiga avgifter. Ju längre en förfallen skuld lämnas obetald, desto större blir konsekvenserna. Du kan alltid hitta information om indrivningsprocessen i låneavtalet samt de standardvillkor som är kopplade till det. En hel del finstilta texter kan du strunta i, men när det gäller smslån och snabblån bör du vara mycket noga med att du vet exakt vad som gäller.

Återbetalning i förtid

För alla lån har du möjlighet att lösa, det vill säga betala, hela eller delar av skulden när som helst under låneperioden. Det gäller såväl för bolån som privatlån och smslån. Du behöver alltså inte vänta till förfallodagen med att betala. När det gäller smslån minskas dock inte räntedelen, detta eftersom kostnaden för lånet specificeras i samma stund som du beviljas lånet. Du kan därmed inte påverka kostnaden genom att betala i förtid. För smslån av typen kvartalslån kan denna möjlighet emellertid finnas och för privatlån innebär återbetalning i förtid alltid lägre kostnader.

När det gäller smslån utan ränta spelar det ingen roll om du betalar tillbaka lånet inom en dag, fem dagar eller precis på förfallodatum – du betalar ju ingen ränta över huvud taget!

Använd räntefria lån med sunt förnuft

Det är relativt enkelt att både ansöka om och få ett räntefritt smslån / snabblån beviljat. Enkelheten gör att det är extra viktigt att ta sig tiden att fundera igenom om du verkligen behöver låna samt om du kan betala tillbaka lånet senast på förfallodatum. Ett räntefritt snabblån är ett utmärkt alternativ när det är tomt i hushållskassan eftersom lånet är kostnadsfritt, men så fort sista betalningsdatum har passerat blir lånet i stället en dyr affär. Lånen kan ses som livlinor som verkligen kan underlätta när det är tomt på kontot, men det är mycket viktigt att du känner till fallgroparna innan du skickar in en ansökan.