Effektiv ränta

När det kommer till att låna pengar talar man ofta om nominell och effektiv ränta. Den nominella räntan består enbart av den årliga räntan för lånet, medan den effektiva räntan inkluderar alla kostnader för lånet under samma år. I den effektiva räntan räknas därmed både den nominella räntekostnaden, samt övriga utgifter så som aviseringskostnad, uppläggningsavgift och liknande.

Det fanns under många år inget krav på långivarna att ange den effektiva räntan när konsumenter ansökte om lån, men sedan 2010 är detta lagstadgat i konsumentkreditslagen (SFS 2010:1846).

Regler om effektiv ränta

Reglerna för effektiva ränta rör alla som erbjuder lån till konsumenter och kan summeras i följande:

– Långivare måste i all sin marknadsföring tydligt ange den effektiva räntan för ett lån.

– I samband med den effektiva räntan ska ett räkneexempel gå att finna som förtydligar.

– Långivaren måste alltid tydligt ange den effektiva räntan för specifika låneerbjudanden riktade till konsumenter, innan denne ges möjlighet att ansöka om lån. Texten får inte litet eller finstilt.

Den myndighet som har ansvaret för att se till att dessa regler efterföljs är Konsumentverket och de är mycket effektiva i sin tillsyn. Skulle en långivare strunta i reglerna och inte ange den effektiva räntan som det står angivet i bestämmelserna kan Konsumentverket agera med sanktioner mot långivaren.

Kostnader som kan ingå i den effektiva räntan

Förutom den nominella räntan kan det tillkomma andra kostnader för ett lån. Det är dessa kostnader tillsammans med den nominella räntan som ligger till grund för hur hög den effektiva räntan blir. Kostnader som kan ingå i den effektiva räntan är till exempel uppläggningsavgift och aviavgifter.

Uppläggningsavgiften är en engångsavgift som tas ut av många långivare för att täcka kostnaden att administrera uppläggningen av lånet – så som kreditkontroll, upplägg av lån, utbetalning och så vidare.

Aviseringsavgiften betalas varje månad och är en kostnad som långivaren tar ut för att sammanställa och skicka ut en faktura till dig. Denna kostnad kan man ofta undkomma genom att betala via autogiro.

Jämför effektiv ränta för en mer rättvisande bild

Om du ska teckna ett lån kommer avgiften för lånet presenteras i både nominell och effektiv ränta. Även om den nominella räntan kan se låg ut så är det den effektiva räntan som avgör hur mycket du faktiskt kommer betala för lånet. Det är därför denna du bör jämföra för att få en rättvisande bild.

Låt säga att valet står mellan två lån, där lån A har en nominell ränta om 10% och en effektiv ränta om 12%, medan lån B har en nominell ränta om 7% men en effektiv ränta om 14%. I detta fall bör du välja lån A, eftersom denna har en lägre effektiv ränta – det vill säga en lägre totalkostnad för lånet.

Hur räknar man ut effektiv ränta?

Att räkna ut effektiv ränta på egen hand är mycket komplicerat eftersom du varje månad betalar av en del på lånet. För ett lån på 10 000 kr med en årlig effektiv ränta på 10% är räntekostnaden den första månaden 10 000 x 0,1 / 12 = 83 kr. Andra månaden är lånebeloppet mindre eftersom du betalat av en del av de 10 000 kr du lånat. Det innebär att räntebeloppet månad två kommer vara lägre än 83 kr.

Så fortsätter det varje månad och hur stor räntekostnaden i slutändan blir beror på hur lång löptid du har valt. Som tur är behöver du som konsument aldrig räkna ut räntekostnaden på egen hand då den ska framgå tydligt i ditt låneerbjudande. Det går även att hitta kalkyler online som hjälper dig räkna.