Förlängning av lån

Ett snabblån som har förfallit till betalning kan ge upphov till betydande merkostnader i form av påminnelseavgifter, inkassoavgifter och avgifter för betalningsföreläggande hos Kronofogden. Vid utebliven betalning kan också en betalningsanmärkning noteras i din kreditinformation. Detta gäller för alla slags räkningar och fakturor, men de olika påföljderna följer i regel snabbare på varandra när det gäller konsumentkrediter, varför det är mycket viktigt att reglera snabblåneskulder i tid.

Upplever du att det finns en risk att du inte kan betala tillbaka ett lån, till exempel ett räntefritt lån, ett vanligt sms lån eller ett privatlån, bör du ta tag i problemet omedelbart och inte skjuta på saken. Ett sätt att ta hand om problematiken är att förlänga lånet. Många långivare erbjuder denna möjlighet mot att du betalar en extra avgift. Avgiftens storlek är olika hos olika långivare, så vi kan inte ge någon exakt siffra här. Viktigt att veta är emellertid att förlängningsavgiften alltid utgår från lånebeloppets storlek, vilket innebär att ju högre lånesumma, desto högre avgift.

kalender som visar dagar

Förlänga smslån – steg för steg

Du kan förlänga ditt lån från och med förfallodatum när som helst under låneperioden och det första du ska göra är att kontakta kundtjänst och anmäla önskemål om förlängning. Om långivaren godkänner din anmälan kommer du att i ett nästa steg på ett eller annat sätt få godkänna förlängningen. När det är gjort adderas en period på återbetalningen på lånet.

Det finns inga standardvillkor vad gäller hur lång förlängningsperioden ska vara, men de flesta långivare som låter dig skjuta på återbetalningen erbjuder åtminstone 14 dagars förlängning. När förlängningen är till ända ska det ursprungliga beloppet tillsammans med avgiften finnas tillgängligt på långivarens konto.

En del av snabblåneföretagen kan erbjuda dig att förlänga ditt lån inte bara en utan två gånger. Det är samma procedur för en andra förlängning. Vi måste be dig vara mycket försiktig med en andra förlängning. Se till att du inte skjuter problemen framför dig!

Risker med att förlänga snabblån

När du förlänger ett snabblån, oavsett det gäller ett lån för vilket du från början inte behöver betala någon ränta (räntefritt lån) eller det handlar om ett ”vanligt” snabblån, får du ett tillfälligt andrum. Det är emellertid som sagt inte så långt och vid nästa förfallodatum ska både den ursprungliga skulden och avgiften för förlängning betalas. Skulden har alltså vuxit, och om anledningen till att du behövde förlänga lånet inte har försvunnit kan det bli ännu mer besvärligt att betala tillbaka. Särskilt problematiskt kan det bli om du har ansökt om och fått beviljat att förlänga lånet två gånger.

En fallgrop du inte vill hamna i är den där du känner dig tvingad att ta ett ytterligare lån, detta hos en annan långivare, för att betala det förfallna lånet. Ett sådant förfarande riskerar att leda dig in i en mycket ond cirkel som du får svårt att ta dig ur. Innan du tar det ”första” lånet, var mycket noga med att du kommer att kunna betala tillbaka det i tid.

Löpande kreditkonto – mer flexibilitet

Om du har ett behov av att då och då ansöka om snabblån och har behövt ansöka om förlängning en eller flera gånger kan du med fördel titta på de alternativ inom kreditprodukten kreditkonto som finns. Med ett kreditkonto får du en betydligt större flexibilitet när det gäller såväl lånebelopp som låneperiod och kostnaden för en eventuell förlängning blir normalt längre än vad som är fallet för ett snabblån / smslån.

Produkten kreditkonto bygger på samma koncept som kreditkort, med den stora skillnaden att krediten inte på något sätt är kopplat till ett fysiskt kort. Ansöker du om ett kreditkonto får du i stället en kredit på ett konto från vilket du gör uttag direkt till ditt bankkonto. Du bestämmer själv hur stor din så kallade kreditram ska vara (utifrån de eventuella begränsningar som följer av din ekonomi).

Normalt betalar du inget för outnyttjad kredit. Gör du inget uttag från ditt kreditkonto behöver du alltså inte betala något. Så fort du utnyttjar krediten genom att göra ett uttag börjar emellertid ränta löpa och du meddelas också om en sista betalningsdag. Du kan emellertid ganska enkelt förlänga betalningsdagen och inte sällan kan du utnyttja erbjudanden om räntefria månader.