Finansinspektionen granskar flera kreditbolag

Lagbok och klubba på träbord

Enligt SvD genom TT har Finansinspektionen (FI) inlett en granskning av sex kreditbolag. Det handlar om Collector, Marginalen, Resurs, Svea, Wasa och Norwegian Bank. Myndigheten vill utreda om det hos dessa kreditgivare förekommer orimliga låneupplägg, samt om kreditprövningarna sker för snabbt.

Finansinspektionens chef, Erik Thedéen, säger till TT att utgången av granskningen är oviss och att det lika gärna kan leda till att ärendet avskrivs helt utan anmärkningar, som att det istället leder till skarpa sanktioner för något av de granskade bolagen. Vi får helt enkelt vänta och se vad domen förkunnar.

Granskningen väntas ta ungefär sex månader och förhoppningen är att man utifrån resultatet av granskningen ska få någon form av guidning kring vad som kan anses vara en sund kreditgivning.

Vad säger lagen?

Det är konsumentkreditlagen som kreditbolagen utgår från. Den är tvingande till konsumentens fördel, vilket betyder att ingen långivare får ge konsumenten sämre villkor än vad som står angivet i lagen. Det är enligt denna lag som FI kommer pröva om ovan nämnda kreditbolag uppfyller sina skyldigheter.

Bland annat finns i lagen ett räntetak och ett kostnadstak för krediter, vilket innebär att det finns en maximal ränta och en maximal totalkostnad som får tas ut för ett lån. Det är också lagstadgat att de aktörer som erbjuder högkostnadskrediter måste tydliggöra att det rör sig om en kredit med hög ränta.

En högkostnadskredit är ett lån vars effektiva ränta uppgår till referensräntan (som idag ligger på 0,00 procent) plus 30 procentenheter. Samtidigt ligger räntetaket på referensräntan plus 40 procentenheter.

Konsumenten får heller inte betala mer i ränta och avgifter än vad denne har lånat. Det vill säga på ett lån på 15 000 kr får inte mer än 15 000 kr tas ut i ränta och avgifter, alltså en totalkostnad på 30 000 kr.

En annan aspekt som regleras i lagen är att långivare måste göra en ordentlig kreditprövning på den sökande. Det ska inte vara möjligt att söka om kredit när man redan är överskuldsatt eller har en bristande ekonomi. Detta är alltså en av de punkter som FI ska utreda, huruvida dessa sker för snabbt.