Vad är inflation och hur påverkar det mig?

Man som räknar pengar

Inflation är ett begrepp som används flitigt i media – och kanske ännu mer nu på sistone, i och med att världsekonomin inte verkar veta vilket ben den ska stå på och vi ser låga inflationsnivåer. Det är dock inte alla som har koll på vad begreppet egentligen innebär. Det är det som vi nu ska försöka reda ut.

Pengar har alltid ett fastställt värde – det vill säga att 100 kronor är värt 100 kronor. Inflationen styr dock hur mycket du kan köpa för din hundralapp. Inflation innebär att den allmänna prisnivån stiger, vilket gör att du kan köpa färre varor och tjänster till samma kostnad. Detta kan vara positivt för dig som har en firma som importerar saker, eftersom du kan köpa billigare utomlands och sälja dyrare i Sverige. Hög inflation är istället ofta negativt för den som exporterar, då produktionskostnaderna blir högre samtidigt som du måste ta mer betalt av kunden för att täcka utgifterna för varan.

I Sverige är målet att inflationstakten ska ligga på 2% varje år. För att detta mål ska kunna nås går Riksbanken in och till exempel justerar reporäntan, så att inflationen inte skenar iväg eller stannar av. I slutet av förra året kom beskedet att Riksbanken höjer reporäntan, något som det varit tal om länge. Detta trots att Sverige har en inflation som i dagsläget ligger på endast 1.2% – vilket är en bra bit ifrån målet på 2%. Att de tagit detta beslut försvarar de med att inflationsmålet ser ut att uppnås på sikt.

Motsatsen till inflation – det vill säga att den generella prisnivån istället sjunker – kallas deflation. Vid en deflation kommer du att märka att varor och tjänster blir billigare, och att du får mer för dina pengar. Däremot leder en deflation ofta till en oro kring landets ekonomi, vilket bidrar till ökad försiktighet och sparande bland konsumenter och andra aktörer. Om en deflation håller i sig under en längre tid kan det påverka samhällsekonomin negativt, då det ofta innebär minskat köptryck och minskad tillväxt.

Det i sin tur leder till att samhällsekonomin i stort stagnerar, vilket leder till färre arbetstillfällen – och så blir det snabbt en negativ spiral. Därför är en viss inflation viktig att bibehålla – så länge den inte skenar iväg. Med tanke på oron på börsen och i världen de senaste dagarna på grund av oljepriserna i kombination med Coronaviruset, lär det visa sig relativt snabbt om Riksbankens beslut var klokt.