Mer i plånboken med regeringens budget för 2018

Regeringens budget för 2018 innehåller en lång rad åtgärder som kommer att ge de flesta svenskar mer i plånboken. Pensionärer, studerande, barnfamiljer, ensamstående föräldrar och de som uppbär aktivitets- eller sjukersättning tillhör de stora vinnarna på regeringens förslag. De som förlorar mest på budgeten är de som kör eller kommer att köpa bränsletörstiga bilar, de som flyger mycket och de som sparar på investeringssparkonto. Det är inte svårt att se att 2018 års budget är en som har fokus på de ekonomiskt lite svagare i samhället.

Satsningar för pensionärer och barnfamiljer

I budgeten har regeringen avsatt totalt 4,4 miljarder för skattesänkningar för pensionärerna. Ungefär två av tre pensionärer kommer att få sänkt skatt på själva pensionsutbetalningarna. De pensionärer som har en mycket blygsam pension, det vill säga under 10 000 kr, kommer emellertid inte att få ta del av en skattesänkning. Dessa pensionärer kommer emellertid att få möjlighet att uppbära ett högre bostadstillägg.

För barnfamiljer är den stora nyheten i statsbudgeten att barnbidraget höjs med 200 kr för varje barn varje månad. Det handlar om en ökning från 1050 kr till 1250 kr. Det är en välkommen höjning eftersom barnbidraget har legat still i över ett decennium. För flerbarnstilläggen görs emellertid inga förändringar. En annan fördel för barnfamiljer är att kollektivtrafiken för barn och unga kommer att bli gratis även på sommarlovet från och med i sommar.

Statsbudgeten innehåller även en konkret förbättring för ensamstående föräldrar. Det handlar om att underhållsstödet höjs. Höjningen är 150 kr per månad för barn mellan 11-14 år och 350 kr för barn ännu inte fyllda 19 år. Höjningen är den andra på bara tre år. 2015 höjdes underhållsstödet med i genomsnitt 300 kr.

Förbättringar för arbetslösa och sjukskrivna

I linje med idén om att stödja de ekonomiskt mest svaga i samhället har regeringen också presenterat förmåner för arbetslösa och sjukskrivna. Ett exempel är sänkt skatt för aktivitetsersättning och sjukersättning. Dessutom blir garantinivån högre från och med den 1 januari. Med de nya reglerna kan ersättningen bli maximalt 2483 kr per helår. Det höjda bostadstillägget som kommer att gälla för vissa pensionärer kommer också dem med sjuk- eller aktivitetsersättning till del. Maximalt bidrag höjs med 470 kr till 5560 kr.

Kritik mot höstbudgeten

Alla är inte odelat positiva till höstbudgeten. Oppositionen menar att det reformutrymme som har skapats genom högkonjunkturen inte tas tillvara (källa) och branschorganisationen Svenskt Näringsliv har uttryckt att budgeten är ”rent valfläsk” samt att prioriteringarna är ”olyckliga”.

Källa till budgetuppgifterna: Regeringens webbplats för statens budget – här kan du också hitta pressmaterial och läsa budgetpropositionen i sin helhet.