Har vi en lågkonjunktur att vänta?

Man vid dator som är orolig över lågkonjunktur

Den svenska kronan är rekordlåg och Stockholmsbörsen har under augusti haft en svag månad. Detta brukar vara klassiska tecken på att en lågkonjunktur kan vara i sikte.

En lågkonjunktur eller en ny finanskris slår hårdast mot de svagaste i samhället, då dessa individer inte åtnjuter samma ekonomiska skydd som någon som har en buffert att klara sig på. Inför en lågkonjunktur kan det vara bra att se över vilka lån man har, och bygga sig en buffert för att skydda sin privatekonomi.

Bra ekonomi länge

Under flera år har ekonomin, både i Sverige, men även internationellt, gått mycket bra. Detta beror först och främst på de åtgärder som vidtogs under finanskrisen 2008, där centralbankerna började trycka upp pengar och låna ut pengar i princip gratis, för att hjälpa världens ekonomi på fötter igen.
Detta var tänkt som en kortsiktig lösning, men istället fortgår den än.

Rika är de stora vinnarna

Genom det åtgärdspaket som genomfördes så har det blivit en ojämn fördelning av resurserna och de som gynnats mest har varit de som redan haft finansiella tillgångar så som till exempel fastigheter, aktier, eller andra värdepapper.

Detta har bidragit till att klyftorna i samhället har ökat, både i Sverige och även i stora delar av världen i övrigt.

Bygger bubblor

Knut Kainz Rognerud, ekonomireporter på SVT, menar att finansmarknaderna blivit nervösa, då många experter anser att det byggs upp finansiella bubblor, som när som helst riskerar att spricka. Detta skulle kunna vara förödande för börsen, då det inte ska mycket till för att den ska rasa snabbt. Idag går dock den svenska ekonomin bra, men den visar tecken på att börja plana ut.

Är vi nära en lågkonjunktur?

Detta är så klart ’The million dollar question’, men enligt de prognoser som gjorts av konjunkturinstitutet så finns det en möjlighet för att vi har en lågkonjunktur att vänta redan nästa år. Detta är dock inte hugget i sten, utan kan ta både längre och kortare tid, beroende på vad som sker i övrigt i världen och hur centralbankerna agerar.
Till exempel så finns det inte särskilt mycket utrymme kvar att sänka räntan mer, utan istället får vi då sätta vårt hopp till att världens finansministrar kommer hjälpa ekonomin via bland annat skattesänkningar och investeringar.